fbpx

 

 2020 מלגת פאגאיה לסטודנטים מצטיינים

 

 2020 תודה לכל המועמדים למלגת פאגאיה

  מועד פרסום הזוכים 15.12.2020

פאגאיה היא חברת פינטק, מהמובילות בעולם, באמצעות מצוינות טכנולוגית וגישות חדשניות היא מביאה מהפכה לשוקי ההון העולמיים, ונחשבת לחברה המתקדמת בתחומה.
דבר זה לא היה אפשרי ללא התשתית האקדמית המעולה הקיימת בישראל.
אנו בפאגאיה רוצים לתת חזרה, ולתמוך בסטודנטים המצטיינים שמהווים את תשתית המצוינות שמאפיינת את פאגאיה.
ומתוך כך, אנו מציעים מלגה לסטודנטים מצטיינים בתחומי מדעי המחשב, המתמטיקה והמדעים המדויקים.

תנאי זכאות

  • סטודנטים מצטיינים באוניברסיטאות / מכללות ישראליות בתחומי הלימוד מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה, הנדסת חשמל או ביולוגיה חישובית
  • סטודנטים בשנה האחרונה ללימודים, בתואר ראשון או שני 
  • ממוצע ציונים מעל 90

פרטים נוספים

מועד אחרון להגשה: 1 בדצמבר 2020
מועד פרסום זוכי המלגה: 15 בדצמבר 2020
הענקת המלגה הינה ללא תמורה ולא נדרשת התנדבות

על סמך הסכמתך הניתנת מטה (“ההסכמה“) פאגאיה טכנולוגיות בע״מ חברה מספר 515421279, מנחם בגין 121, ת״א (“פאגאיה“) יעבדו (לדוגמא, יאספו, ישתמשו, יאחסנו וישתפו) את הנתונים האישיים שלך בהתאם להסכמה זו ובהתאם לדרישות החוקיות החלות.

הסכמתך הינה וולונטרית ולמרות שההסכמה שלך עשויה להיות נחוצה כדי לאפשר לפאגאיה לשקול את מועמדותך למלגה כמתואר להלן (דבר שלא ניתן להשיג ללא איסוף ועיבוד המידע האישי שלך) אין זה נדרש ממך באופן חוקי לספק מידע אישי כזה.

נתונים אישיים שיאספו: שם, פרטי התקשרות, קורות-חיים ופרטי מוסד הלימוד והישגי הסטודנט

מטרת עיבוד המידע האישי: שקילת מועמדותך למלגה. משך הליך עיבוד המידע האישי: כחודשיים

זכויותיך בנוגע לנתונים שלך: פאגאיה תאפשר לך לעבור ולעדכן את המידע האישי שלך שנשמר על ידה כנדרש על פי החוק החל, כולל כנדרש על פי החוק הישראלי.

זכותך למחוק את הנתונים האישיים שלך או להגביל את עיבודם.

פאגאיה רשאית לדחות (בזמן) או לדחות את בקשתך, במידה והנתונים האישיים שלך נמצאים בשימוש שוטף למטרות שלשמן הם נאספו או למטרות לגיטימיות אחרות כגון, עמידה בהתחייבויות משפטיות או כפי שנקבע אחרת בחוק. פאגאיה תנקוט באמצעי אבטחת המידע כדי להגן כראוי על המידע האישי שלך, זאת בהתאם לחוק החל.

במידת הצורך אפשר ליצור קשר עם פאגאיה ב-03-7150920 או scholarship@pagaya.com  במידה ויש שאלות או חששות לגבי אופן עיבוד הנתונים האישיים שלך.